La participació catalana en les exposicions espanyoles i universals

El perquè de les exposicions

Les grans exposicions, internacionals o universals, han tingut sempre tres protagonistes: les ciutats organitzadores, els expositors i els visitants. Si bé els tres han tingut un denominador comú en el seu interès per les exposicions, les raons són i han estat ben distintes.

Cartell de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929, dissenyat per F.Galí.

ECSA

Les ciutats organitzadores busquen el prestigi internacional que els pot donar l’exposició. És clar que corren un risc, i que trobaran el desprestigi si no els surt bé. La celebració d’una...