La mitologia popular

Les fonts de la cultura popular catalana

És ben clar que la cultura popular catalana és marcada i pastada alhora per la mitologia grega i llatina i per la tradició judeo-cristiana. La grecoromana manifesta la seva influència amb una connaturalitat que va del paisatge a la llegenda i la poesia; la judeocristiana amb la intensa i secular predicació eclesiàstica i la praxi religiosa. Per això en el capteniment de la societat actual es confonen ètica i moral, error i culpa, falsedat i mentida, sagrat i sant, humanitat del diví i divinització de l’humà, psiquisme i espiritualitat… Per això s...