Mitologia bíblica i cristiana

Què és la Bíblia?

El poble jueu i la religió que professa té com a fonament la Bíblia, el llibre sagrat per excel·lència, com també l’hi té el cristianisme, que va afegir al llibre o llibres sagrats del poble d’Israel un altre conjunt d’escrits que exposen la vida i la doctrina de Jesús de Natzaret i els seus deixebles. Aquest llibre o conjunt de narracions històriques, profètiques, poètiques, doctrinals i normatives va rebre de molt antic el nom de Bíblia, nom derivat del plural grec biblion, ‘posar lletres gregues’, que equival a “conjunt de fulls escrits”. Aquest nom es va començar a...