Arquitectura catalana entre el 1808 i el 1888: classicisme, academicisme, Romanticisme

El classicisme i l’academicisme

Al començament del segle XIX el classicisme acadèmic de l’arquitectura catalana, tal com passava a l’Estat espanyol i a Europa, va arribar a la maduresa. Tanmateix, les circumstàncies polítiques i bèl·liques que culminaren amb la guerra del Francès (1808-14) van provocar que gran part dels somnis arquitectònics no passessin de simples projectes desats als arxius de les acadèmies i de les corporacions, ja que s’esperava que arribessin èpoques més favorables.

No obstant això, durant aquesta etapa es van donar dos fets molt importants que marcarien l...