Bibliografia de la moneda i els bitllets

Obres generals

  • Babelon, J.: Les monnaies racontent l’histoire, París, 1983.
  • Beltrán, A.: Introducción a la numismática universal, Madrid, 1987.
  • Botet i Sisó, J.: Les monedes catalanes, 3 vol, Barcelona, 1908-1911.
  • Crusafont i Sabater, M.: Numismática de la Corona catalano-aragonesa medieval (785-1516), Madrid, 1982.
  • Crusafont i Sabater, M.: Barcelona i la moneda catalana, Barcelona, 1989.
  • Crusafont i Sabater, M.: La moneda catalana local (s. XIII-XVIII), Barcelona, 1990.
  • Crusafont i Sabater, M.: Acuñaciones de la Corona catalano-aragonesa y de los reinos de Aragón y Navarra...