Bibliografia sobre l’estudi de l’art català dels segles XIX i XX

  1. Camps, T. (ed. ): Art català contemporani: 1970. Fons d’art de Xarxa Cultural, Caixa d’estalvis de Terrassa, Barcelona, 1985.
  2. Cirlot, L.: La pintura informal en Cataluña 1951-1970, Ed. Anthropos, Barcelona, 1983.
  3. Corredor-Matheos, J.: «La segona meitat del segle xX», col·lecció Història de l’Art Català, vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 1996.
  4. DDAA: Historia del cine Español, Ed. Càtedra, Madrid, 1995.
  5. DDAA: Introducció a la història de la fotografia a Catalunya, Lundwerg Editores, Barcelona, 2000.
  6. Fontanella, L.: La fotografía en España, desde sus orígenes hasta 1900, Ed. El Viso, Madrid, 1981...