La pintura gòtica

Els inicis de la pintura gòtica. De l’«estil 1200» al primer gòtic lineal

A Catalunya, la introducció de les formes gòtiques és un procés que té els punts de partida a l’entorn de l’any 1200. Les experiències d’aquell moment eren importants, encara que en el terreny de la pintura no van comportar el començament generalitzat del gòtic. No fou fàcil aplegar els esforços dels antics tallers en una renovació completa de formes i continguts. Pesaven les inèrcies tècniques, les fórmules i els components d’un art sotmès a les figures i als valors de la superfície bidimensional. En aquesta...