Relacions exteriors i connexions europees de l’art a la Catalunya medieval

Consideracions generals

El concepte d’una Catalunya medieval varia ostensiblement segons l’etapa que ens proposem analitzar, però per descriure les seves transformacions abans cal situar l’inici de l’Edat Mitjana. Una qüestió gens banal que comporta variables geogràfiques que sovint són poc sospesades. La fi del món antic arrossega una herència que el nou art cristià va assimilar en diferents circumstàncies. Catalunya va passar d’integrar-se en un conjunt immens, que no podia negar les seves perifèries ni les singularitats dosificades sota el poder unificador de la gran Roma, a viure la...