El mapa electoral. La determinació de les seccions censals

Característiques de les fonts

Plànol de Barcelona l’any 1930. Districtes i seccions censals de Barcelona l’any 1930 (Pauta utilitzada a totes les eleccions celebrades el 1931). Conjunt del terme municipal.

Vicenç Martorell i Portas

Durant l’any 1931, la Segona República va utilitzar el cens electoral monàrquic de 1930, ampliat amb les altes que va produir el fet de rebaixar a vint-i-tres anys l’edat exigida als homes per a accedir al sufragi. Aquesta ampliació no va modificar els perfils de les seccions i fou utilitzada en les consultes celebrades el 1931: les...