L'hàbitat urbà. Variacions internes de l'espai social

La densitat electoral

Densitat de població segons el cens electoral de 1934. Homes i dones de més de 21 anys d’edat 1.013.891 habitants i 585.425 electors (57,7% de la població municipal)

Les subdivisions dels districtes durant el primer terç del segle XX es van fer amb un criteri d’homogeneïtat quantitativa, que fins l’any 1913 distribuïa la població en grups de 400 electors barons, sostre que s’havia elevat a 500 el 1930 i a 600 (homes i dones) l’any 1932. Sempre eren electors reunits per la proximitat del seu domicili. Cadascuna d’aquestes agrupacions...