Tendències electorals

Les constàncies i la lògica de la polarització

La síntesi cartogràfica que proposem en aquest apartat dedicat a analitzar les tendències electorals és una simplificació del mapa de la ciutat a fi d’aconseguir imatges noves dels resultats electorals per les diferents candidatures al llarg de tot el període republicà. Per aproximar-nos a una visió de la distribució territorial del vot distinta dels quatre tipus de representació de l'article Les consultes. Resposta política de l'electorat urbà, tenim en compte únicament els percentatges obtinguts per les forces polítiques sobre el cens i no...