Evolució de la participació i del vot

L'orientació del vot d'esquerres o de dretes

Per comprendre l’escrutini des de l’electorat, i no des de la perspectiva del repartiment d’escons als partits, hem sumat els vots obtinguts per les candidatures de 1931 a 1936 entorn de dos pols que denominem «esquerres» i «dretes». Considerem vots d’esquerres o de dretes els d’aquelles candidatures o personalitats independents correlacionades respectivament, de manera positiva o negativa, amb el Front d’Esquerres de 1936. Hem procedit així sempre, amb la sola excepció del Partit Radical, tal com explicarem més endavant. El PRR constitueix una...