Les eleccions generals durant la Segona República

Les eleccions legislatives del 28 de juny de 1931

Figura 5a.- Resultats de les eleccions legislatives del 28 de juny de 1931 a Catalunya. * L’orientació del vot s’ha calculat sobre el total de vots. ** L’ordre dels candidats s’estableix de més a menys segons el nombre de vots obtinguts.

El 14 d’abril de 1931, dos dies després de celebrarse les eleccions municipals, va ser proclamada la Segona República. Es desfermà l’eufòria popular i el govern provisional va disposar d’un marge d’actuació ampli. Ràpidament promulgà un Decret sobre la reforma electoral al maig i convocà eleccions...