Conclusions i taules dels resultats de les eleccions generals celebrades a Catalunya entre el 1931 i el 1936

  • Electors i partits canviaren la seva estratègia de lluita en cada consulta electoral i van utilitzar sovint la possibilitat del panachage. El 1931, el reformisme republicà va vèncer de manera aclaparant sense deixar marge a l’oposició, gràcies a la utilització de la copada i del ballotage (segona volta). El 1932, la Lliga estava ja prou ben organitzada per a quedar en totes les circumscripcions en segon lloc, obtenir els escons reservats a la minoria i perfilar-se com el gran partit del conservadorisme català. Fou a partir d’aquest moment que a Catalunya es va optar per ERC o per la Lliga...