Santa Magdalena de Guardiolans o de Gardilans (Vilada)

Situació

Exterior de l’església des del costat de ponent, amb un òcul i el campanar d’espadanya de dos ulls.

R. Pons

Santa Magdalena fou construïda en un petit pla, alçat sobre la vall del Merdançol, dins el terme municipal de Vilada; centra un veïnat dispers de masies molt antigues; prop de l’església passava el camí cap a Borredà, però també el camí fressat que portava a Castell de l’Areny. Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: x 13,8 — y 65,8 (31 TDG 138658).

Ent...