Santa Maria de Vallcebre

Situada dins el comtat de Berga i del bisbat d’Urgell, l’església de Santa Maria de Vallcebre fou, fins a l’edat moderna, església parroquial. El lloc de Vallcebre (Balceber) és esmentat l’any 948 com un dels límits de l’església consagrada de Sant Andreu del Paradís (de. I. parte in termino de Balceber...). L’església és esmentada en l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell, del final del segle X o de començament de l’XI, amb la qual cosa cal pensar que era construïda i tenia el títol parroquial. L’any 1197 en el testament d’Estefania d’Isarna s’esmenten deixes a les...