La moneda de l’antiguitat tardana

La circulació monetària en l’època romana tardana (segles III-V)

La crisi del segle III en els dipòsits i en les troballes monetàries

Mapa de les troballes de monedes visigòtiques de Catalunya.

T. Marot

La situació política i econòmica de l’Imperi i els esdeveniments relacionats amb les invasions germàniques converteixen la segona meitat del segle III en un dels períodes que han suscitat més estudis en referència a Hispània. Molts d’aquests estudis han utilitzat els dipòsits monetaris datats al voltant d’aquesta cronologia per a justificar l’impacte de les ràtzies franques i...