L’escultura monumental i decorativa de l’antiguitat tardana

Introducció

Sarcòfag del segle IV amb escenes de la història de Susanna, importat d’un taller romà, encastat al costat nord del presbiteri de l’església de Sant Feliu de Girona.

F. Tur

L’estudi de l’escultura de la Catalunya de l’antiguitat tardana i d’època de domini polític visigòtic, en totes les seves manifestacions, ens obliga a plantejar de manera global les qüestions que implica la producció artística, les seves condicions, mètodes, aportacions, deutes i evolució.

El principal problema és, però, el fet que disposem d’escassíssimes restes, que ens ha llegat el pas del temps...