Les cèl·lules immunitàries

S’anomenen cèl·lules immunitàries totes les que participen d’una manera o d’una altra en els mecanismes de defensa orgànica, ja sigui reconeixent els agents agressors i originant diverses reaccions humorals o bé actuant directament en la destrucció dels microbis. Bàsicament, totes aquestes cèl·lules són cèl·lules sanguínies, els anomenats glòbuls blancs o leucòcits, per bé que no solament es troben en l’espai intravascular sinó que també accedeixen pràcticament a tots els teixits de l’organisme; fins i tot algunes cèl·lules immunitàries romanen en teixits específics, com per exemple la pell, i...