Trastorns de l’erecció

Definició

Hom considera que hi ha un trastorn de l’erecció quan un home, de manera repetida, presenta una incapacitat per a assolir o mantenir una erecció satisfactòria capaç de possibilitar el coit; es considera que una incapacitat esporàdica per a assolir l’erecció és pràcticament normal, ja que un alt percentatge dels homes adults experimenten episodis transitoris de disfunció de l’erecció.

Per a anomenar els trastorns de l’erecció s’utilitza popularment el terme impotència, denominació que actualment tendeix a ésser evitada, perquè està unida a nombroses connotacions pejoratives que...