Breu història del clima

Les eres glacials

Entre els diversos factors que al llarg de la història geològica de la Terra han contribuït, i encara contribueixen, a la configuració gradual però contínua de la superfície terrestre, les fluctuacions climàtiques tenen un paper de màxima importància.

Les grans glaciacions que s’han succeït periòdicament al nostre planeta al llarg de milions d’anys són el fenomen més conegut i destacat vinculat a aquestes oscil·lacions tèrmiques.

Avui dia, el clima predominant a la Terra és del tipus anomenat interglacial, és a dir calorós. Però sembla que aquesta no ha estat una...