La cartografia al llarg dels segles

Els primers exemples de mapes

Molts pobles del Pròxim Orient i l’Orient Mitjà van fer, com a mínim 2 500-3 000 anys abans del naixement de Crist, dibuixos que podem considerar veritables mapes. Els assiris i els egipcis, per exemple, van ser hàbils cartògrafs. Aquests dos pobles foren els autors dels mapes més antics coneguts fins ara: una tauleta d’argila trobada a la Mesopotàmia septentrional i que representa aquesta regió, i un papir que representa una vall de Núbia amb jaciments d’or.

Els fenicis i els cartaginesos, pobles dedicats a la navegació i el comerç, també van ser molt...