Les mesures del món

Tipus de mesures

La interpretació científica del món consisteix molt sovint a reduir els fenòmens complicats a situacions simples o que en tot cas sapiguem descriure. Quan es dóna una "explicació" d’alguna cosa no gaire clara, en general el que es fa és exposar de quina manera el fenomen en qüestió es pot veure com la conseqüència lògica d’alguna altra cosa que ja coneixem bé.

En aquesta operació de relació lògica entre les diverses dades de l’experiència té un paper fonamental la matemàtica. A partir de certes premisses, la matemàtica ens permet fer previsions quantitatives que després...