Els espais naturals de la depressió de l’Ebre

Entrada a la mina de la muntanya de la sal de Cardona

DagafeSQV