Els espais naturals del sistema litoral català

Montserrat