Els espais naturals del sistema transversal

L’estany de Banyoles