Els catalans i les guerres del rei

Combat al·lusiu a la presa de Mersel-Kébir, sepulcre de R.Folch de Cardona, M. da Nola, Bellpuig d’Urgell, segle XVI.

R.M.

Arreu d’Europa, el període comprès entre el 1500 i el 1700 assenyala el sorgiment dels exèrcits moderns. Aquest procés és indeslligable d’un altre de paral·lel: el de la naixença dels estats moderns. Fet i fet, no manquen autors que defineixen l’Estat modern com una magnífica maquinària de guerra. La centralització política al voltant dels monarques —cas de França o de Castella— o dels parlaments —cas d’Anglaterra o dels Països Baixos—, la consolidació d’unes...