El pactisme català després de la guerra dels Segadors

La caiguda de Barcelona i el virregnat de Joan d’Àustria

Després de la caiguda de Barcelona (1652) a mans de Joan d’Àustria (o Joan Josep d’Àustria), a Catalunya les institucions i les constitucions van restar en peu, però res no va ser el mateix. Centenars de catalans van ser condemnats per crim de lesa majestat. Don Joan va obligar a separar y quitar de lo público tota la documentació dels anys de rebel·lia, per a evitar confusión i per a demostrar reprovació política.

La consulta del Consell d’Aragó (14-IX-1652), elaborada, entre d’altres, per tres valencians —el vicecanceller...