Aspectes socials del gòtic català

Detall de les pintures murals del monestir canonical de Santa Maria de Lluçà (Osona), de vers 1348-70. S'hi representa la investidura d'un canonge i obrers bastint un monestir.