Síntesi general

Detall d'un full de l'Atles català, obra de vers el 1375