Síntesi de la història de les diferents arts

Saló del Tinell, cambra de paraments del Palau Reial Major, a Barcelona | Ajuntament de Barcelona (CC BY-ND 2.0)