Les imatges i els mots

El present esbós de raonament a l’entorn de quina és la matèria que es desprèn de la sentència Ut pictura poesis, «Com la pintura, així és la poesia», pot ser qualificat de joc de mots, d’embolic destinat tal vegada a construir una mena d’aporia, és a dir, una absència de camí –la desconstrucció, doncs, d’una suposada via de coneixement–, o, traduint més literalment del grec el concepte d’aporia –amb un mot d’origen àrab–, un atzucac, una proposició sense sortida lògica.

O sigui, encetem una qüestió –Com la pintura, així és la poesia?, és a dir, la relació entre art i escriptura, o...