Apèndix. Mapes.

Mapes de localització geogràfica
Mapa 23.- Localització de les comarques de Catalunya durant la Segona República
Mapa 24.- Nombre d'electors dels municipis de Catalunya l'any 1936
Mapa 25.- Eleccions legislatives del 28 de juny de 1931. * Hem considerat d’esquerres les candidatures següents: Barcelona ciutat: ERC, E.E. Federal, PSOE, BOC, Partit Comunista d’Espanya. Barcelona província: ERC, Esq. Federal, BOC. Girona: Coalició Catalana Republicana, BOC. Lleida: P. Catalanista Republicà, Coal. Republicana, BOC. Tarragona: Coal. Republicana-socialista, Cand. Republicana, BOC.
Mapa 26.- Eleccions...