Cap amunt, devers els pols

El poder de l’altitud

Les àrees d’alta muntanya i els grans altiplans representen una mica més d’un terç de la superfície de les terres emergides. Tot i que acullen només una petita porció de la població mundial, el percentatge d’humans que depèn, d’una manera o d’una altra, dels recursos d’aquestes zones és molt superior. Aquestes xifres refermen la gran importància de les regions de muntanya, però queden curtes si es valoren altres aspectes. Així, a molts països, especialment entre els més desenvolupats, els refugis faunístics i florístics, els parcs nacionals i nombroses reserves de la...