Els conflictes de gestió i els problemes ambientals de l'alta muntanya

La delicada marginalitat de l’espai muntanyenc

Les regions de muntanya es poden definir com a marginals. Ho són econòmicament i políticament (sobretot quan són frontereres entre estats), i també ecològicament: el clima extremat i els pendents abruptes fan sovint molt delicat l’equilibri entre les activitats humanes i els processos ecològics. Al llarg de mil·lennis la presència dels humans ha modificat grans extensions del medi montà. Sovint, aquestes modificacions s’han fet atenent les estrictes limitacions que, per a un assentament estable a llarg temini, comporten factors com el relleu...