Sòls que comencen

Els processos edafogènics

A l’alta muntanya els sòls són relativament homogenis, com són relativament poc variables la vegetació i els altres factors de l’edafogènesi en aquests medis. El clima, per exemple, és sempre fred, amb importants contrastos tèrmics tant estacionals com diaris. El temps transcorregut des de l’inici de l’edafogènesi és relativament breu i comprès en un interval força breu (entre 10 000 i 12 000 anys) en correspondència amb la retirada dels gels de la darrera glaciació. En aquestes condicions els paràmetres més importants, aquells que expliquen la distribució dels...