El poblament humà de l’alta muntanya

L’escassa presència humana permanent

Les característiques climàtiques de l’alta muntanya (menor pressió d’oxigen, temperatura més baixa, grau d’insolació més elevat i major aridesa), a més de ser causa d’una baixa productivitat biològica, en fan un hàbitat més aviat advers per als humans. Si bé les zones de muntanya situades entre 2 500 i 5 000 m han estat ocupades des de temps remots, la seva densitat poblacional sempre ha estat baixa, ja que amb els seus minsos recursos només es pot sustentar un reduït nombre d’humans. En l’actualitat els pobladors d’aquestes zones representen un petit...