De l’aïllament a la insularitat

Els sistemes aïllats

El concepte bàsic d’illa és simple i intuïtiu: un fragment de terra envoltat d’aigua per tots costats. Però no menys intuïtivament el concepte ha estat aplicat tradicionalment a moltes altres realitats que tenen en comú el fet d’estar separades de les altres realitats equivalents per una altra realitat, en alguna mesura antitètica, que els envolta. És així com es pot parlar d’illes de cases envoltades per carrers (espai privat enfront d’espai públic), illes de vianants (espais sostrets del sistema de circulació viària motoritzada), illes de verdor (espais boscats...