El poblament humà de les illes

El poblament d’Austràlia i les illes del Pacífic

Encara que Austràlia no sigui pròpiament una illa sinó el més petit dels continents, la història del seu poblament és inseparable de la de les poblacions de Melanèsia amb les quals els australians aborígens comparteixen l’origen: australians i melanesis (com també posteriorment els polinesis) procedeixen del sud-est d’Àsia i arribaren per mar al vell continent de Sahul i a les illes que l’envoltaven.

L’efecte de l’isolament i el mestissatge

Els colonitzadors d’Oceania arribaren a les illes en grups reduïts, cosa que accentuà de manera...