Els humans i els fenòmens d’insularitat

Els factors genètics associats a la insularitat

Els grups humans no solen ser sedentaris més que en intervals curts de temps: la migració i la fusió incessants entre grups de regions diferents han estat una de les característiques més sorprenents però més constants de la seva història.

Les illes, en particular, han tingut molts atractius per als humans. En la mesura que els han resultat accessibles les han anat ocupant i han anat passant de l’una a l’altra, en navegacions cada cop més prolongades i agosarades, deixant població estable en les que han anat resultant habitables, cada una...