El sistema bentònic

La vida al fons de la mar

El fons de la mar és un dels reductes de la biosfera menys assequibles directament als humans; la seva extensió és enorme: ocupa aproximadament un 70% de l’escorça terrestre. Els humans, tot i la impossibilitat de colonitzar aquests grans espais, n’exploten una gran part, ja sigui en forma de pesca, ja en la d’extracció de recursos minerals. Aquesta explotació no es correspon, però, amb un nivell de coneixements comparable al que hom té dels ecosistemes terrestres. Hi ha encara grans buits, en efecte, sobre el funcionament dels ecosistemes submergits i, fins i tot...