Els conflictes de gestió i els problemes ambientals de la mar i els oceans

Claveguera del món o amortidor d’estralls?

Distribució de la contaminació a les mars i els oceans del món. El mapa reflecteix les àrees marines més afectades per la contaminació d’origen antròpic al final de la dècada del 1980.

Editrònica, a partir de fonts diverses

La societat s’ha acostumat a disposar de les aigües costaneres per a desfer-se dels residus. És fàcil d’entendre la temptació d’utilitzar els corrents d’aigua del “gran riu planetari” per a traslladar els residus de la terra a la mar. Les ciutats se situen al costat dels rius per la facilitat de transport i la provisió...