Els abismes sense llum

Les condicions biòtiques abissals

En contra de la imatge que la majoria de la gent té de la mar, el 95% del volum dels oceans és un ambient fosc, fred, d’aigües tranquil·les, a voltes travessades per corrents impetuosos i —llevat d’alguns “oasis” de vida— d’una pobresa extrema pel que fa al poblament animal (el vegetal, evidentment, és absent per la manca de llum).

La presència de la vida en fondària

La manca de llum, la pressió extremament elevada que s’assoleix ja a profunditats mitjanes (la pressió hidrostàtica augmenta una atmosfera per cada 10 m de profunditat) i la previsible...