Els fonaments del sistema pelàgic: plàncton, nècton, plèuston

La vida a l’espai pelàgic

Amb una superfície que és aproximadament el 70% de la total del planeta (uns 362 milions de km2) i una profunditat mitjana entorn dels 3 730 m, el volum de l’espai pelàgic és de prop de 1 350 milions de km3 i constitueix l’ambient més gran de la Terra.

Del plàncton al nècton

En un ecosistema terrestre, els productors primaris més importants tenen posició fixa i molts dels animals es mouen només en dues dimensions. La mar, en canvi, és poblada en tot el gruix de la seva massa aquosa, des de la superfície fins al fons, i encara dins del sediment. Una fracció...