Els grans reptes, les noves solucions

Els problemes socioecològics i les grans disfuncions planetàries

En realitat, el futur de la biosfera hauria de preocupar els humans força més que no els preocupa avui, però força menys que el futur de la mateixa espècie humana com a part constitutiva d’aquesta biosfera. Quan es diu apocalípticament que la potència destructora de totes les armes nuclears acumulades durant la guerra freda i encara no desmantellades podria eliminar tot rastre de vida de la Terra s’omet un adjectiu: s’hauria de dir tot rastre de vida humana (fins i tot, tot rastre de vida animal o vegetal, potser). Perquè, en...