La biosfera de "Biosfera"

Una perspectiva neoromàntica per a una època postindustrial

L’ecologia és una ciència romàntica. No tots els ecòlegs hi estaran d’acord, és clar, i alguns epistemòlegs es mostraran probablement contrariats davant d’aquesta afirmació. El món acadèmic en general ho acceptarà, en el millor dels casos, amb condescendència o, en el pitjor, amb anatema. Tant se val. A risc de guanyar-se aquest anatema, els directors (i alguns autors) de “Biosfera” ho veuen així. Encara més: pensen que bona part de l’actual crisi de creativitat que pateix l’ecologia acadèmica gairebé arreu del món, ve precisament...