El desenvolupament de la ciència ecològica i la idea de biosfera

La natura té història: del fixisme al transformisme

El dogma creacionista i fixista d’una natura immutable que encara prevalia al començament del segle XVIII no podia resistir gaire més temps la prova dels fets. La idea d’una certa plasticitat de les espècies s’anà imposant a partir dels treballs de naturalistes com Charles Bonnet (1720-93), Jean Baptiste Robinet (1735-1820), Benoît de Maillet, Pierre Moreau de Maupertuis (1698-1759), Denis Diderot (1713-84), Georges-Louis Leclerc de Buffon i Erasmus Darwin (1731-1802), entre altres.

La descoberta de la historicitat de la natura

El...