Ciutadans de la biosfera

Les arrels de l’ecologisme

En el món occidental s’ha manifestat ben precoçment una certa preocupació nostàlgica per la natura. Un fenomen d’aquesta mena sempre és difícil, si no impossible, de datar, però en aquest cas ha deixat rastres indubtables, tal com ja s’ha vist, des del Renaixement. Per contra, les primícies del que avui s’anomena ecologisme apareixen força més tard, sens dubte com a reacció contra els efectes negatius de la revolució industrial.

El rector de Selborne i la seva parròquia

Selborne és un petit poblet situat uns 80 km al SE de Londres, a l’Anglaterra profunda...