Caixa de Terrassa (1877-1994)

Logo de la Caixa de Terrassa.

La creació de la Caixa d'Estalvis de Terrassa (1877)

Terrassa, el 1877

Terrassa, en postals del començament del segle XX.

L’any 1877, la vila de Terrassa tenia uns 11 000 habitants. Des del 1834 era cap de partit judicial, un territori equivalent al que és avui dia la comarca del Vallès Occidental.

Terrassa s’ha industrialitzat. Els seus empresaris han jugat fort a favor de les noves tècniques i de les noves màquines, que permeten multiplicar la producció. A l’igual que Sabadell, trien l’especialització llanera, dintre del sector...