Caixa Tarragona (1952-1995)

Logo de Caixa Tarragona.

La creació de la Caixa d'Estalvis Provincial de la Diputació de Tarragona (1952)

Tarragona el 1952

Tarragona al voltant del 1952 (Foto Arxiu Vallvé).

La ciutat de Tarragona tenia uns 39 000 habitants el 1952 i la província 361 000. El seu actiu econòmic més important era el port, el segon de Catalunya, a través del qual s’exportaven des de feia molts anys els principals productes de les comarques que constitueixen el seu rerefons: vi, oli, ametlles i avellanes. Tots ells productes agrícoles. La indústria està ben poc representada a la ciutat...